Uuden auton hankinta mielessä

Untitled-29

IT-teknologian vallankumouksen myötä meidän kuluttajien elämästä on tullut monella eri tasolla entistä helpompaa. Käsissämme on nimittäin kirjaimellisesti rajaton määrä tietoa eri tuotteista ja palveluista, joita voimme kätevästi vertailla parhaan ostopäätöksen tekemisessä.

Usko tai älä, myös auton ostamisesta on tullut entistä vaivattomampaa nimenomaan teknologian kehityksen myötä. Tässä artikkelissa käymme läpi muutamat kysymykset, joita kaikki autonostajat esittävät ennen ostopäätöksen tekemistä.

Välttämätön kulkuneuvo

Suomi on erittäin harvainasuttu maa, jossa välimatkat ovat suhteellisen suuria. Näin ollen autonomistaminen Suomessa on välttämätöntä toisin kuin esimerkiksi Keski-Euroopan maissa, missä välimatkat ovat pieniä. Todettakoon myös se, että Suomen olosuhteet eivät mahdollista esimerkiksi Belgian ja Hollannin tapaisten julkisten kulkuneuvojen infrastruktuurin ylläpitoa. Tästä todisteena VR, jolla on vaikeuksia pitää junat aikataulussa jopa monopoliasemassa.

Suomessa kaupungistumisen trendi näkyy myös ihmisten ajoneuvoissa. Samaan hengen vetoon pitää myös mainita korkean polttoaineen hinta, mikä myös vaikuttaa erittäin paljon ihmisten preferensseihin.

Näin ollen pienten ja keskikokoisten autojen kysyntä kaupunki alueilla on suurempi kuin esimerkiksi taajamissa tai hajaseuduilla. Mieti potentiaalisen ajoneuvon käytännöllisyyttä oman asumistilanteen perspektiivistä. Sopiiko katumaasturi Helsingin ydinkeskustaan ja käykö Mini Cooper maaseutualueelle?

Autoon investointi

Kaikkien tietämän universaalin totuuden mukaan autoliikkeestä ulos ajettaessa auton arvo putoaa varsin dramaattisesti. Näin ollen auto ostamista ei pidetä tuottavana investointina. Mutta harva meistä laskelmoi kuinka paljon tuloja auton käyttäminen tuo omaan talouteen. Nimittäin suurimmalle osalle meistä ajoneuvon tarkoitus on ajaa töihin, joka on taas meidän tulonlähde. Siten auton omistaminen on epäsuora sijoitus, jonka kautta kasvatamme varakuutta.

Ennen IT-vallankumouksen alkua autonostajat olivat myyjien armoilla. Taloustieteen termejä käyttäen, myyjän ja ostajan välinen tietomäärä suosi myyjiä. Myyjällä oli hallussaan tietoa, jonka avulla auton arvo ei ollut välttämättä tiedossa ostajalle. Hyväksi onneksi internetin avulla ostajat voivat nyt jo ennen autoliikkeeseen lähtöä vertailla tiettyjen automerkkien markkinahintoja ja muita hintaan vaikuttavia tekijöitä. Auton ostaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa. Tiedon suhteen kuluttajille on entistä enemmän valinnanvaraa.